INSIDE FORD IS 165

Liên hệ

Hệ thống Loa Focal Inside dành cho các dòng xe Ford
Loa phân tần cửa trước: Focal IS Ford 165