CAMERA VIETMAP A50

Liên hệ

Hệ điều hành Android
Ghi Hình cùng lúc trước & sau
kết nối camera lùi ( tự động chuyển khi về số R )
Phần Mềm Vietmap S1
Màn Hình 5.0″
Vừa dẫn đường vừa ghi hình trực tiếp
Kết nối Wifi
Cảnh báo giới hạn tốc độ